Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1.Klient poprzez wypełnienie formularzazakupu i zaznaczenia okienka przy stosownym oświadczeniu wyrażą zgodę na zbieranie i pretważanie jego danych osobowych przez Sklep,który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisó ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Kamila Szeremeta "Pokusa" ul.MIkołaja Reja 9/1c 73-110 Stargard posiadająca nip 8542180474

3.Gromadzone są jedynie dane osobowe podane przez Klienta dobrowolnie.Dane przetwarzane są w celu niezbędnym do wykonania postanowień  niniejszego regulaminu, a w szczególności w celu:

  1.zawarcia umowy sprzedaży zamówionego towaru,

  2.doręczenia Klientowi towaru, na który Klient złożył zamówienie,

  3.wystawienie dokumentu potwierdzającego dokonanie transakcji sprzedaży towaru,

  4.zaksięgowania transakcji w informatycznym systemie księgowym Sklepu przez okres wymagany       przepisami prawa oraz [przechowywania danych osobowych w informatycznym systemie księgowym   dla zapewnienia historii transakcji handlowych dokonywanych przez sklep,

  5.przechowania danych osobowych Klienta w bazie Klientów.

4.Za zgodą dodatkową udzieloną przez Klienta, zgromadzone dane osobowe mogą być rónież wykorzystane w celach promocyjnych i marketingowych,w tym w szczególnośći w celu przedstawienia Klientowi oferty handlowej sklepu oraz innych informacji marketingowych związanych ze Sklepem.

5.W przypadki subskrypcji newslettera oraz wyrażenia oraz wyrażenia zgody na jego otzrymywanie w procesie rejestracji lub składania zamówienia  (wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną ),konieczne jest jedynie podanie w tym celu adresu e-mail, na który przesyłane będą informacje handlowe od Administratora. Z przesyłaniatakich informacji Klient możew każdej chwili zrezygnować ,kontaktując się ze Sklepem 

6.Dane podane w trakcie składania zamówienia są przetważane  również przez następujące przedmioty w podanym zakresie :imię , nazwisko, adres,telefon, e-mail wskazane jako adres dostawy przekazane są firmom przewozowym  w postaci etykiety/ listu przwozowego będącego jednocześnie zleceniem doręczenia przesyłki.

7.Klient w każdej chwili ma prawo dostępu  do treści swoich danychoraz prawo do ich poprawienia  oraz żądania do ch usunięcia .

8.Administrator informuje,że Klient nie ma obowiązku podania swoich danych,jednakże odmowa ich podania uniemożliwi prawidłowe  wykonanie  wobec Klienta usług  określonych w regulaminie , oraz świadczeń wynikających z umowy zawieranej między Sklepem a Klientem.

9.Zgromadzone danepodlegają starannej ochronie , zgodnie z obowiązującymi przepisami, Administrator dokłada wszelkich starań , aby przechowywanym zapewnić właściwy stopień bezpieczeństwa.

10.W Sklepie wykorzystane są pliki typu cookies.

Podczas odwiedzin przez Klienta serwisu sklepu system Sklepu wysyła  do komputera KLienta  co najmniej jeden plik cookies, w celu jednoznacznego  zidentyfikowania przeglądarki. Serwer Sklepu automatycznie rejestruje informacje przesyłane przez przeglądarkę Klienta w czasie wyświetlania witryn. Dzienniki serwera mogą zawierać informację  takie jak żądanie sieciowe, adres IP, typ i język przeglądarki, data i godzina przesłania żąania . Te informacje pozwalają  podnosić jakośc naszych usług dzięki identyfikowaniu i przechowywaniu preferencji Klientów oraz śledzeniu trendów, takich jak na przykłąd sposoby w jakich przeszukiwana jest nasza strona. Klient może zabronić odbierania plików cookies, przez co pozostanie anonimowy, aczkolwiek nie zezwalając na rejestrację plików cookies, Sklep nie będzie mógł zidentyfikować Klienta ani jego preferencji.

11.Sklep informuje Klientów, iż oferowane usługi za pośrednictwem publicznej sieci internet. W związku z powyższym Sklep zwraca uwagę  Klientó na to , iż  korzystanie z usług Sklepu może wiązać sie  z ryzykiem związanym z ingerencją osób  trzecich w transmisję  danych przesyłanych za pośrednictwem sieci Internet pomięzy Sklepem a Klientem.

12.Informacja o zasadach i sposobach utrwalania,zabezpieczeniai udostępniania przez Sklep drugiej stronie treści zawieranej umowy.

13.Utrwalenie,zabezpieczenie i udostępnianie treści zawieranej umowy następuje przez przesłąnie stosownej wiadomośći E-mail po zawarciu Umowy Sprzedaży.

14. Utrwalenie,zabezpieczenie i udostępnienie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje przez wysłąnie Klientowi na podany adres e-mail treści zawieranej umowy lub przez przekazanie Klientowi specyfikacji Zamówienia oraz dowodu zakupu

15. Treści zawieranej umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczoa w systemie teleinformatycznym Usługodawcy oraz udostępniana na każde żądanie Klienta.